Clinics en workshops

Jiritsu heeft jarenlange ervaring met lesgeven aan diverse doelgroepen. Eigenlijk kan je het zo gek niet verzinnen of deze doelgroep is al wel eens aan bod gekomen. Van eenmalige lessen (waarbij kennis maken met centraal staat) tot lessenreeksen waarbij meer diepgang gezocht wordt.

Zo zijn er judo en nunchaku clinics gegeven binnen het reguliere basis en voortgezet onderwijs, basis en voortgezet speciaal onderwijs (alle clusters) maar ook binnen sport specifieke groepen (denk aan valtrainingen voor ruiters of fietsers), ouderen (valtrainingen) maar ook binnen organisaties en instellingen (denk aan train de trainer en of inspiratie workshops).

Judo en of nunchaku clinic binnen het onderwijs hoe ziet dat er uit?
Deelnemers krijgen een judo en of nunchaku-do les(sen) waarbij zij te maken krijgen met motorische ontwikkeling, zelfbeheersing, concentratie en samenwerkings uitdagingen.
Dit wordt in verschillende spelvormen aangeboden waarbij rekening gehouden wordt met leeftijd en mogelijk doelgroep van de deelnemers centraal staat.

Judo en nunchaku-do zijn uitstekende sporten voor motorische- en persoonlijk ontwikkeling en het in positieve zin omgaan met de verschillende vormen van gedrag. Daarnaast zijn beide leraren in staat om eventuele maatschappelijke achterstanden en problemen bij de kinderen te signaleren en aan de docenten en of begeleiding door te geven.

Naast de technische en fysieke element van deze sporten, is er aandacht van de lesgevers aan aspecten op het gebied van vormende normen en waarden.
Te denken valt aan:

  • Zelfvertrouwen;
  • Weerbaarheid, rots en water achtige oefeningen;
  • Coördinatie, gevoel voor bewegen;
  • Concentratie;
  • Normen en waarden, denkend aan onderwerpen als pestgedrag;
  • Samenwerken;
  • Agressieregulatie, en toch met respect en plezier zich kunnen bewegen.

De workshops zijn in overleg in te plannen waarbij ook het aanbod inclusief samenhang van des betreffende groepen worden besproken. Wij leveren maatwerk. Clinics worden gegeven van kennismaking van de sport tot lange reeksen om de sport meer te ontdekken.

Zowel Michel Nijenhuis als Bernard Roessen zijn leerkrachten die in hun sport de sporen hebben verdiend. Beide hebben een jaren lange ervaring opgedaan in het lesgeven in eigen groepen evenals aan clinics aan diverse scholen. Daarbij hebben zij zich als lesgever meer pedagogisch verdiept in de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Voor beide geldt dat sport meer is dan sport en dat de leerlingen centraal staat in hun persoonlijke ontwikkeling.

Judo en of nunchaku-do workshops binnen bedrijven of instellingen
Hierbij staan de wensen van de opdrachtgever centraal. De kern van deze unieke sport zal behandeld worden. In verschillende casussen zal de relatie tussen sport en werkveld centraal staan. Beide docenten hebben een wedstrijd verleden. Dat wat hun in die jaren heeft geholpen tot wie zij nu zijn zal worden besproken en worden gespiegeld aan deelnemers in relatie tot verschillende oefeningen. Sport als hulpmiddel tot persoonlijke ontwikkeling

 

Wil jij graag een clinic of workshop? Of meer informatie? Dan kan je contact met ons opnemen.

Impressie filmpje van een judo clinic aan leerlingen van groep 4