Lesrooster en de kosten

MAANDAG (Rivierenbuurt/Parkweg/Groningen-zuid)
Adres: ‘W.A. van Lieflandschool’ Paterswoldseweg 131 Groningen
14.15 – 15.00 judo+ (aangepast judo voor kinderen met een beperking)
15.30 – 16.15  judo 4 – 7 jaar
16.15 – 17.00  judo 8 jaar en ouder

MAANDAG (Hoogkerk) ***start na zomervakantie 2020***
Adres: ‘de Wingerd’ De Verbetering 5 Hoogkerk
18.00 – 19.00 nunchaku 8 jaar en ouder/volwassenen*
* bij voldoende aanmeldingen gaan wij de groep splitsen

DINSDAG (Hoogkerk)
Adres: ‘de Wingerd’ De Verbetering 5 Hoogkerk
15.30 – 16.15 judo 3 – 7 jaar
16.15 – 17.10 judo meisjes 8 jaar en ouder
17.10 – 18.05 judo jongens 8 jaar en ouder
18.15 – 19.15 weerbaarheidstraining POWER-methode
19.45 – 21.00 judo voor volwassenen

WOENSDAG (Binnenstad) 
Adres: ‘Luk Hop Moon Martial Club’ Moesstraat 7 Groningen
14.30 – 15.15 judo 4 – 7 jaar
15.15 – 16.15 judo 8 jaar en ouder

DONDERDAG (Groningen zuid/Wijert)
Adres: Gymzaal Vestdijklaan 1 in Groningen
15.45 – 16.30 judo 4 – 6 jaar
16.30 – 17.15 judo 7 – 9 jaar
17.15 – 18.15 judo 10 jaar en ouder

VRIJDAG (Hoogkerk)
Adres: ‘de Wingerd’ De Verbetering 5 in Hoogkerk
15.30 – 16.00 tuimeljudo 2,5 tot 4 jaar
16.00 – 16.50 wedstrijd judo 7 tot 10 jaar
16.50 – 18.00 wedstrijd judo 11 jaar en ouder
18.00 – 18.50 judo 6 – 10 jaar
18.50 – 19.45 judo 12 jaar en ouder
19.45 – 21.00 judo voor volwassenen

ZATERDAG (Hoogkerk) 
Adres: ‘de Wingerd’ De Verbetering 5 in Hoogkerk
09.00 – 09.45 judo 4 – 6 jaar
09.45 – 10.30 judo 7 jaar en ouder

Kosten

De contributie is als volgt:
Judo je 1 x per week dan zijn de kosten € 21,00 per maand
Judo je 2 x per week dan zijn de kosten € 31,00 per maand
Doe je naast je reguliere les ook aan wedstrijdtraining dan kost dat € 16,00 extra per maand (komt bovenop je reguliere training en is incl. wedstrijdopgave en begeleiding bij toernooien).

Wij hanteren een inschrijfgeld van € 15,00 per nieuw lid.

Judo Bond Nederland

Naast je lidmaatschap bij Jiritsu moeten alle leden zich ook aanmelden bij de Judo Bond Nederland. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Jeugdfonds sport & cultuur / stichting Leergeld:
Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien ruim 378.000 kinderen (bron: SCP armoedesignalement 2014) op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum, dat is maar liefst 1 op de 9 kinderen. Zo’n 150.000 kinderen uit deze groep kunnen nergens aan meedoen. Daardoor lopen deze kinderen allerlei kansen mis die voor andere leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Sport helpt een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving.

Voor meer informatie over het jeugd sport & cultuurfonds of stichting leergeld klik dan op de link.